Оптимално истраживање и одрживо коришћење геолошких ресурса

Рок за пријаву апстракта је истекао. Уколико сте раније послали апстракт, интегрални рад можете објавити након пријаве на систем (опција моји радови). Или контактирајте организаторе или контакт особу.

Важни датуми

Рок за достављање апстракта
15.05.2014. 23:00

Рок за достављање радова
15.05.2014. 23:00

Рок за пријаву учешћа
12.03.2014. 17:00

Почетак конференције
22.05.2014. 11:00

 

Контакт особа

Др Тивадар Гаудењи, Бошко Јевтовић

Телефон
+381.11.3219103

Aдреса e-поште
office@sgd.rs, gorgf@rgf.bg.ac.rs