Оптимално истраживање и одрживо коришћење геолошких ресурса

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 2014-03-15 22:00:00
Рок за пријаву учешћа 2014-03-12 17:00:00
Рок за достављање радова 2014-05-15 23:00:00
Почетак конференције 2014-05-22 11:00:00
Завршетак конференције 2014-05-25 19:00:00