Новости у развоју натријум-јон батерија

1. Slavko Mentus, Serbia

Познато је да литијум-јон батерије данас доминирају као извори енергије преносних електронских уређаја-мобилних телефона, преносивих рачунара и.т.д., као и у погону електричних аутомобила. Међутим, у њима се користе једињења метала дефицитарних у Земљиној кори –литијума, кобалта и никла, што цену ових батерија држи на високом нивоу, уз сталну опасност од дањег раста због постепенох исцрпљивања рудних ресурса. Натријум-јон батерије представњају реалну алтернативу. Далеко већа доступност натријума у односу на литијум (преко 1000 пута) отклања опасност од нестабилности цена. Стога је развој овог типа батерија тема пројеката многих истраживачких тимова у свету. Главна слаба страна натријум-јон у односу на литијум-јон батерије је нижа специфиична енергија, за сада на нивоу од око 50 %, због чега још немају значајнију пркактичну примену. Мењутим, однедавно, кроз низ успешних корака у развоју катодних и анодних материјала и електролита, постиже се све боља конкурентност у мање захтевним областима примене, а појављује се перспектива конкурентности и у високозахтевним областима примене. Овај рад представња преглед нових достигнућа у развоју натријум-јон батерија, уз компарацију достигнутих перформанси са перформансама литијум-јон батерија

Кључне речи: литијум-јон батерије; натријум-јон батерије; катодни материјали; анодни материјали; електролити

Тематска област:

Датум: 11.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове